Technologia budowy domów energooszczędnych w systemie ciężkiego szkieletu prefabrykowanego
Już w podstawowym standardzie oferujemy Państwu budowę domów o doskonałych parametrach technicznych i termicznych.
Nasze budynki wyróżniają się doskonałymi parametrami termicznymi, gwarantującymi wysoką efektywność energetyczną budynku, a co za tym idzie, są energooszczędne i tanie w eksploatacji. • Stosowany przez nas system budowy opiera się na rozwiązaniach konstrukcyjno-materiałowych oraz znormalizowanych standardach projektowania, produkcji i montażu, gwarantujących bardzo wysoką jakość oferowanych przez nas budynków przy jednoczesnym zoptymalizowaniu rozwiązań ekonomicznych.

 • Parametry stosowanych przez nas rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych dobrano tak, aby osiągnąć doskonałe parametry techniczne i termiczne budynków, oraz tak, aby spełniały one wymagania norm dla konstrukcji energooszczędnych, przy równoczesnym zastosowaniu racjonalnych rozwiązań ekonomicznych.
Podstawowym elementem systemu są ściany wykonywane w standardzie Thermo Comfort, cechujące się wysokimi parametrami termoizolacyjnymi, na poziomie współczynnika przenikania ciepła U=0,14 W/m2K.
Ściana typu Thermo Comfort wykonana jest jako przegroda warstwowa, o układzie warstw w kolejności od zewnątrz:


 • tynk dekoracyjny zewnętrzny akrylowy (warstwa zewnętrzna strukturalna, siatka z włókna szklanego, warstwa podkładowa)

 • izolacja termiczna (płyta styropianowa elewacyjna o grubości 100 mm)

 • płyta konstrukcyjna OSB 3 grubości 12 mm

 • membrana wiatroizolacyjna

 • konstrukcja nośna z certyfikowanego drewna konstrukcyjnego KVH o wilgotności 15% (+/-3%), suszonego komorowo i struganego czterostronnie, o przekroju 140x60 mm, w rozstawie wg projektu budowlanego

 • izolacja termiczna wewnętrzna ułożona w grubości konstrukcji szkieletowej (wełna mineralna 150 mm)

 • płyta konstrukcyjna OSB 3 grubości 12 mm

 • folia paroizolacyjna

 • suchy tynk (płyta gipsowo-kartonowa grubości 12 mm)
Łączna grubość ściany typu Thermo Comfort to ok. 28 cm.


Ścianę typu Thermo Comfort stosujemy jako standardowe rozwiązanie dla wszystkich naszych budynków.


Istnieje możliwość dostosowania rozwiązań materiałowych czy konstrukcyjnych do preferencji inwestora lub wymagań projektu budowlanego, np, poprzez zastosowanie innego rodzaju płyt, czy innego rodzaju izolacji termicznej. 


Szkielet budynku:

 • Elementy konstrukcyjne prefabrykowanych modułów ściennych wykonane są z najwyższej jakości certyfikowanego drewna konstrukcyjnego KVH, produkowanego przez wiodących niemieckich producentów.

 • Drewno KVH (Konstruktionsvollholz) to drewno konstrukcyjne wzdłużnie klejone, suszone komorowo, czterostronnie strugane i fazowane, o wilgotności 15% (+/-3%).

 • Drewno KVH łączone jest na długości za pomocą mikrowczepów, co pozwala na wykonanie belek o długości kilkunastu metrów bez ryzyka pękania i paczenia się oraz na osiągnięcie bardzo dużej wytrzymałości tak przygotowanego materiału.

 • Produkcja drewna KVH podlega stałej kontroli instytucji zewnętrznych, a parametry samego drewna określone są przez ścisłe normy.

 • W procesie produkcji drewno KVH poddawane jest specjalistycznej obróbce, która zapewnia zniszczenie wszystkich owadów, grzybów i mikroorganizmów znajdujących się w drewnie, zabezpiecza drewno przed rozwojem grzybów, zabezpiecza także drewno przed wchłanianiem wilgoci z otoczenia oraz pozwala wykluczyć konieczność impregnacji chemicznej drewna.

 • Stosowane przez nas nas drewno KVH najwyższej jakości to nowoczesny materiał konstrukcyjny, który jest gwarancją stabilności masy, kształtów i wymiarów belek oraz całej konstrukcji budynku, odporności na skręcanie, oraz gwarantuje trwałość i długowieczność szkieletu budynku.

 • Szkielet budynku wykonany jest w technologii ciężkiego prefabrykatu, jest to tzw. ciężki szkielet typu niemieckiego. Pozwala on osiągnąć doskonałe parametry wytrzymałościowe budynku, dostosowane do dużych obciążeń, np. śniegiem czy wiatrem, pozwala także na zastosowanie ciężkiego pokrycia dachu, np. dachówki ceramicznej czy betonowej. W budynkach wykonywanych w tej technologii możliwe jest także stosowanie wylewek betonowych także na piętrze czy poddaszu (i np. możliwość zastosowania ogrzewania podłogowego na górnej kondygnacji budynku).Panele ścienne:

 • Szkielet wykonany z drewna KVH o przekroju 140x60 mm uzupełniany jest obustronnie płytą konstrukcyjną OSB 3, która stanowi integralną część konstrukcji prefabrykatu, i czyni ze ściany sztywny panel zdolny do przenoszenia dużych obciążeń.

 • Standardowo stosowane przez nas płyty konstrukcyjne, to płyty OSB o bardzo dobrych parametrach technicznych. Dla potrzeb produkcji prefabrykowanych budynków stosujemy płyty wysokiej klasy, przeznaczone do przenoszenia obciążeń i do stosowania w środowisku wilgotnym na zewnątrz i wewnątrz budynków.

 • Płyty OSB to drewnopochodny produkt, szczególnie przydatny do wznoszenia budynków w technologii szkieletowej, ze względu na odpowiednie parametry techniczne w zakresie wytrzymałości, sztywności, odporności na uginanie i ścinanie, stabilność kształtu, co gwarantuje sztywność i trwałość konstrukcji budynku. • Cechują się także bardzo dobrą odpornością na wpływ warunków atmosferycznych, wysoką odpornością na działanie wilgoci zawartej w powietrzu oraz niską nasiąkliwością i pęcznieniem.

 • Do zalet płyty OSB należy zaliczyć także dobre tłumienie dźwięków.

 • Nowoczesne płyty OSB wolne są wad, pęknięć, są łatwe w obróbce i przetwarzaniu, a dzięki swej dużej wytrzymałości nie stwarzają problemów przy mocowaniu łączników budowlanych.

 • Produkcja płyt OSB poddawana jest stałym kontrolom, a płyty testowane są na zgodność z normami i wymogami jakościowymi.

 • Taka konstrukcja panelu ściennego, sprawia, że ściana domów prefabrykowanych (szkieletowych) jest bardzo wytrzymałym i stabilnym elementem budynku.

 • Stosowana przez nas technologia zakłada wykonanie wszystkich ścian wewnętrznych z drewna o tym samym przekroju co ściany nośne, a ponadto zastosowanie płyt konstrukcyjnych OSB 3 na wszystkich ścianach wewnątrz budynku (jako poszycie ścian zewnętrznych od środka budynku oraz jako poszycie ścian wewnętrznych) – takie rozwiązanie dodatkowo wzmacnia i usztywnia konstrukcję budynku. Pozwala także lepiej zabezpieczyć rdzeń termoizolacyjny znajdujący się wewnątrz paneli ściennych.

Rdzeń termoizolacyjny:

 • Przestrzeń pomiędzy elementami szkieletu ryglowo-słupowego konstrukcji budynku wypełniona jest materiałem izolacyjnym. Stosowany przez nas materiał to wełna mineralna o grubości 150 mm i niskim współczynniku przewodności cieplnej.

 • Wełna mineralna to materiał izolacyjny o optymalnych właściwościach termoizolacyjnych, zawdzięczający swoją wysoką efektywność izolacyjną odpowiedniej strukturze włókien i dużej zawartości powietrza w swojej objętości. Dzięki swojej strukturze wełna cechuje się dużą sprężystością i elastycznością, a przez to także trwałością kształtu.

 • Te właściwości pozwalają dobrze wpasować wełnę w konstrukcję szkieletową w trakcie montażu, co jest niezwykle istotne dla likwidacji mostków termicznych i szczelności budynku. Izolacja ze skalnej wełny mineralnej zachowuje stabilność wymiarową przez okres użytkowania domu. Dzięki większej gęstości i mniejszej kompresji zachowuje swoją grubość, nie osiada, nie kurczy się i nie traci swoich właściwości nawet po wielu latach użytkowania.

 • Skalna wełna mineralna jest materiałem hydrofobizowanym, a przez to odpornym na wilgoć. Dzięki swym właściwościom hydrofobowym nie chłonie wilgoci z powietrza, i tym samym zmniejsza ryzyko zatrzymywania się wilgoci w budynku. Jednocześnie izolacja z wełny mineralnej charakteryzuje się bardzo niskim oporem dyfuzyjnym, co oznacza, że materiał ten jest paroprzepuszczalny. Te właściwości sprawiają, że wewnętrzne warstwy ściany nie są zawilgocone i nie stanowią pożywki dla rozwoju pleśni i grzybów, a konstrukcje drewniane nie są narażone na zniszczenie. Z tych powodów stosowanie paroprzepuszczalnej wełny skalnej podnosi trwałość przegród budowlanych.

 • Wełna mineralna cechuje się także zdolnością pochłaniania dźwięków i stanowi doskonałą izolację akustyczną.

 • Izolacja termiczna ze skalnej wełny mineralnej dzięki niepalności jest elementem pasywnej ochrony przeciwpożarowej budynku, przez co przyczynia się do poprawy poziomu bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Materiały budowlane z klasy odporności ogniowej A1, takie jak wyroby ze skalnej wełny mineralnej, praktycznie nie biorą działu w pożarze, czyli nawet gdy znajdują się w ogniu, nie zwiększają go, nie rozprzestrzeniają, nie dymią i nie kapią, tym samym mogą ograniczać ryzyko rozwinięcia się ognia w pożar. Izolacje z wełny mineralnej spełniają całkowicie wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego.

 • Wełna mineralna jest ponadto odporna na wszystkie substancje chemiczne, nie oddziałuje na inne materiały budowlane i nie jest wrażliwa na ich działanie. Izolacje ze skalnej wełny mineralnej są bardzo trwałe. Zachowują swoje parametry fizykochemiczne, a także właściwości izolacyjne przez cały okres eksploatacji.

Dodatkowe materiały izolacyjne:

 • Jako jeden z niewielu producentów stosujemy w naszych standardowych rozwiązaniach dla przegród pionowych folie izolacyjne dwojakiego rodzaju: membranę wiatroizolacyjną oraz folię paroizolacyjną. Zastosowanie dodatkowej izolacji w postaci membrany wiatroizolacyjnej pozwala na ograniczenie przenikania powietrza do wewnątrz i zapewnienie większej szczelności budynku. Wiatroizolacja zapobiega kondensacji pary wodnej w warstwie izolacji i pozwala na lepszą ochronę drewnianej konstrukcji, a także na optymalne odprowadzanie nadwyżki wilgoci ze struktury ścian i dachu.

 • Folia paroizolacyjna stanowi barierę izolacyjną dla pary wodnej pochodzącej z wnętrza budynku. Dzięki wysokiemu współczynnikowi oporu dyfuzyjnego zapewnia ochronę konstrukcji ścian i izolacji termicznej przed parą wodną. Folia paroizolacyjna chroni przed zjawiskiem skraplania się pary wodnej pochodzącej z wnętrza budynku na elementach wchodzących w skład przegród budowlanych. Chroni i zapobiega zawilgoceniu materiału izolacyjnego, a tym samym przed powstawaniem pleśni, grzybów, a także przed gniciem konstrukcji ścian.

 • Podczas prefabrykacji i montażu naszych budynków zwracamy szczególną uwagę na odpowiednie połączenia folii na zakładach, a także na łączeniach z innymi elementami budynku, tak aby wszystkie przejścia były dokładnie uszczelnione. Stosujemy kompletne systemy taśm, klejów i akcesoriów służące do wykonywania prawidłowych połączeń poszczególnych elementów izolacji, aby stanowiły one ciągłe i łączne bariery i spełniały odpowiednio swoje funkcje.
Polistyrenowa izolacja termiczna:

 • Dodatkową izolacją termiczną przegród budowlanych typu Thermo Comfort są płyty z pianki polistyrenowej o grubości 100 mm, stanowiące jednocześnie podłoże pod tynk elewacyjny. Stosowane przez nas płyty styropianowe stanowią doskonały materiał termoizolacyjny zwiększający efektywność energetyczną wykonywanych przez nas przegród budowlanych.

 • Płyty z pianki polistyrenowej cechują się hydrofobowością, co zapewnia ochronę przed wchłanianiem wilgoci oraz przed rozwojem pleśni. Odporność na działanie wilgoci orz rozpuszczalników organicznych zapobiega korozji biologicznej oraz zniszczeniom izolacji.

 • Płyty styropianowe to lekki materiał, nie obciążające konstrukcji budynku, przy tym gwarantujący prostotę i łatwość montażu oraz obróbki.

 • Izolacja polistyrenowa odznacza się także wysoką ognioodpornością, co minimalizuje ryzyko pożaru.

Zewnętrzne warstwy poszycia ścian:

 • Z zewnątrz ściana wykończona jest dekoracyjnym tynkiem akrylowym, który dodatkowo, wraz z warstwami kleju i styropianu, czyni z panelu ściennego zamknięty, szczelny moduł, zapobiegając działaniu warunków atmosferycznych na konstrukcję i rdzeń termoizolacyjny ściany.

 • Od wewnętrznej strony budynku ściana wykończona jest suchym tynkiem w postaci płyt gipsowo-kartonowych. Jest to rozwiązanie pozwalające zaoszczędzić czas dzięki łatwości obróbki i montażu płyt oraz zminimalizować ilość prac mokrych jedynie do użycia mas szpachlowych, w porównaniu do tradycyjnych systemów tynkarskich.

 • Płyty gipsowo-kartonowe cechują dobre właściwości akustyczne.

 • Płyty gipsowo-kartonowe są niepalne, zwiększają bezpieczeństwo pożarowe budynku, gdyż na skutek reakcji chemicznych zachodzących pod wpływem wysokiej temperatury, pochłaniają stosunkowo duże ilości ciepła i opóźniają rozprzestrzenianie się ognia i wysokiej temperatury.

 • W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, takich jak kuchnie i łazienki, stosowane są płyty gipsowo-kartonowe impregnowane, które są niewrażliwe na działanie wilgoci.Domy energooszczędne - budowa domu energooszczędnego

DOM ENERGOOSZCZĘDNY – PROSTE KROKI OD KONSTRUKCJI BUDYNKU SZKIELETOWEGO DO DOMU ENERGOOSZCZĘDNEGO.Za budynek energooszczędny uznaje się taki, w którym zapotrzebowanie na energię do ogrzewania EUCO jest nie niższe niż 70 kWh/m2rok.

Za dobry dom energooszczędny uznaje się taki, gdzie wskaźnik rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji EUCO jest na poziomie EUCO ≤ 40 kWh/m2rok.

W przypadku budynków szkieletowych z łatwością ( i przy stosunkowo niedużych nakładach finansowych) można osiągnąć wymagania techniczne w zakresie granicznych wartości współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych (Umax) niezbędne do osiągnięcia standardu energetycznego budynku na poziomie EUCO ≤ 40 kWh/m2rok.


1. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

Minimalna wymagania wartość współczynnika przenikania ciepła dla ściany zewnętrznej to Umax ≤ 0,20 W/m2K, natomiast zalecana wartość tego współczynnika dla osiągnięcia standardu EUCO ≤ 40 kWh/m2rok to Umax ≤ 0,15 W/m2K.

Współczynnik przenikania ciepła na poziomie Umax ≤ 0,15 W/m2K zostaje osiągnięty już przy zastosowaniu izolacji zewnętrznej w postaci płyt styropianowych o grubości 10 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,038 W/mK oraz izolacji wewnętrznej w postaci wełny mineralnej o grubości 15 cm i współczynniku λ=0,036 W/mK.


2. DACH

Dach lub strop w przypadku budynków parterowych z nieocieploną połacią dachu.

Minimalna wymagana wartość współczynnika przenikania ciepła dla dachu to Umax ≤ 0,15 W/m2K.
Warunek ten spełnimy stosując izolację termiczną w postaci 25 cm warstwy wełny mineralnej o współczynniku λ=0,036 W/mK.

Zastosowanie 30 cm warstwy wełny o λ=0,036 W/mK do ocieplenia połaci dachu lub stropu pozwoli na osiągnięcie współczynnika przenikania ciepła U na poziomie 0,12 W/m2K, czyli zalecanej wartości dla osiągnięcia standardu EUCO ≤ 40 kWh/m2rok.


3. PODŁOGA NA GRUNCIE

Obowiązujące normy budowlane ( Umax dla podłogi na gruncie 0,30 W/m2K) spełnimy stosując styropian podłogowy o grubości 10 cm i λ=0,038 W/mK.*

Aby osiągnąć zalecaną wartość współczynnika przenikania ciepła dla podłogi na gruncie Umax ≤ 0,20 W/m2K wystarczy zastosowanie styropianu o grubości 15 cm i λ=0,036 W/mK.*

*Przy założeniu zastosowania wylewki podłogowej o grubości 5 cm, płyty fundamentowej o grubości 15 cm oraz warstwy drenażowej z piasku o grubości 30 cm.


4. WYMAGANIA W ZAKRESIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

Dla uzyskania standardu energetycznego budynku EUCO ≤ 40 kWh/m2rok należy zastosować okna o wartości współczynnika przenikania ciepła przynajmniej Umax ≤ 1,10 W/m2K (zalecane ≤ 0,1,00 W/m2K) oraz drzwi zewnętrznych i garażowych o Umax ≤ 1,30 W/m2K.

Należy pamiętać, iż określone parametry termiczne przegród budowlanych to tylko część wymagań dla osiągnięcia określonego standardu energetycznego budynku, również pod uwagę bierze się np. szczelność budynku oraz odpowiednią sprawność instalacji grzewczej czy systemu wentylacyjnego budynku.

Łatwość osiągnięcia doskonałych parametrów termoizolacyjnych przegród budowlanych w domach szkieletowych sprawia, iż stają się one coraz bardziej popularne, głównie ze względu na prosty rachunek ekonomiczny wskazujący na znaczne oszczędności na ogrzewaniu domów budowanych w tej technologii.

Zastosowanie powszechnie dostępnych materiałów budowlanych takich jak płyty styropianowe czy wełna mineralna pozwalają na wykończenie we własnym zakresie budynków szkieletowych zakupionych jako konstrukcja budynku lub w stanie surowym tak, by cieszyć się ciepłym domem oraz niskimi nakładami finansowymi na ogrzewanie budynku.

DOMY SZKIELETOWE A DOMY DREWNIANE

Domy w technologii kanadyjskiej, domy w technologii ciężkiego szkieletu prefabrykowanego, domy drewniane.

TECHNOLOGIA CIĘŻKIEGO SZKIELETU PREFABRYKOWANEGO • solidność i trwałość konstrukcji

 • rozwiązanie sprawdzone i stosowane w Europie

 • konstrukcja budynku wykonana z najwyższej jakości certyfikowanego drewna konstrukcyjnego KVH

 • możliwość stosowania ciężkich pokryć dachowych typu dachówka ceramiczna, dzięki dużej wytrzymałości konstrukcji budynku, popartej odpowiednimi obliczeniami inżynieryjnymi

 • możliwość wykonania wylewek podłogowych także na piętrze

 • lepsze właściwości akustyczne niż budynków typu kanadyjskiego (lekki szkielet)

 • długa żywotność konstrukcji budynku

 • duża wytrzymałość konstrukcji budynku (znacznie większa w porównaniu z lekkim szkieletem typu kanadyjskiego)

 • możliwość obciążania ścian elementami dekoracyjnymi elewacji, np. okładzinami kamiennymi czy deskowaniem

 • możliwość obciążania ścian poprzez wieszanie szafek itp.

 • technologia dedykowana dla budynków całorocznych mieszkalnych

 • konstrukcja wykonana przez firmę zatrudniającą architektów i konstruktorów, to gwarancja poprawnych obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji

 • solidna konstrukcja budynku wykonana przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników domu

MATERIAŁYW procesie prefabrykacji konstrukcji i budynków używamy najwyższej jakości, certyfikowanych i atestowanych materiałów.

DREWNO KONSTRUKCYJNE DO BUDOWY DOMÓW SZKIELETOWYCH
Konstrukcja ścian wykonywana jest z importowanego, certyfikowanego drewna KVH wiodących niemieckich producentów


Drewno KVH (Konstruktionsvollholz) to drewno konstrukcjne wzdłużnie klejone, suszone komorowo, czterostronnie strugane i fazowane, o wilgotności poniżej 18%. Drewno KVH łączone jest na długości za pomocą mikrowczepów, co pozwala na wykonanie belek o długości kilkunastu metrów bez ryzyka pękania i paczenia się oraz na osiągnięcie bardzo dużej wytrzymałości tak przygotowanego materiału.Produkcja drewna KVH podlega stałej kontroli instyucji zewnętrznych, a parametry samego drewna określone są przez ścisłe normy.


W procesie produkcji drewno KVH poddawane jest specjalistycznej obróbce: suszeniu, struganiu i fazowaniu:

 • suszenie komorowe w wysokiej temperaturze zapewnia zniszczenie wszystkich owadów, grzybów i drobnoustrojów znajdujących się w drewnie
 • dzięki procesowi suszenia poziom wilgotności drewna zostaje znacznie obniżony, co uniemożliwia rozwój grzybów
 • suszenie komorowe zapobiega wchłanianiu przez drewno wilgoci z otoczenia oraz pozwala wykluczyć konieczność impregnacji chemicznej drewna
 • struganie czterostronne i fazowanie pozwala na osiągnięcie idealnej gładkości drewna, a przez to zwiększenie odporności drewna na insekty oraz na wzmocnienie odporności ogniowej drewna
Stosowane przez nas drewno najwyższej jakości to nowoczesny materiał konstrukcyjny, który jest gwarancją:

 • stabilność masy, kształtów i wymiarów belek oraz całej konstrukcji budynku
 • odporności na skręcanie
 • trwałości i długowieczności konstrukcji budynku
 • drewno suszone technicznie pozwala na rezygnację z ochrony chemicznej drewna
Konstrukcyjne drewno KVH to materiał o szerokim zastosowaniu w budownictwie:

 • konstrukcje ścian w budownictwie szkieletowym
 • konstrukcje więźby dachowej i stropów
 • drewno do prac konstrukcyjnych - budowa altan, garaży, zadaszeń, tarasów, pergoli, wiat, itp.
 • legary pod deski podłogowe
 • konstrukcje do suchej zabudowy (pod płyty GK, OSB itp.)


PŁYTY KONSTRUKCYJNE
Integralnym elementem konstrukcji budynku szkieletowego są płyty konstrukcyjne.
Standardowo stosowanym materiałem, o bardzo dobrych parametrach technicznych, są płyty OSB.
Dla potrzeb produkcji prefabrykowanych budnyków stosujemy płyty wysokiej klasy, przenaczone do przenoszenia obciążeń i do stosowania w środowisku wilgotnym na zewnątrz i wewnątrz budynków.
Płyty OSB to drewnopochodny produkt o bardzo dobrych parametrach technicznych, szczególnie nadający się do wznoszenia budynków w technologii szkieletowej, ze względu na:


 • odpowiednie parametry techiczne w zakresie wytrzymałości, co gwarantuje sztywność i trwałość konstrukcji budynku
 • bardzo dobrą odporność na wpływ warunków atmosferycznych
 • wysoką odporność na działanie wilgoci zawartej w powietrzu
 • niską nasiąkliwość i pęcznienie
 • dobre tłumienie dźwięków
 • wysoką sztywność, odporność na uginanie oraz ścinanie
 • stabilność kształtu 

OSB - Oriented Strand Board, czyli płyta o ukierunkowanych wiórach płaskich, to płyta drewnopochodna opracowana specjalnie dla budownictwa.
Jest to płyta warstwowa, składająca się z prostokątnych, płaskich wiórów drewnianych, prasowanych pod ciśnieniem i zespolonych żywicą syntetyczną.


Plyty OSB zawierają ponad 90% drewna pozyskiwanego przede wszystkim z przecinek pielęgnacyjnych lasów, dzięki czemu są produktem przyjaznym dla środowiska.


Nowoczesne płyty OSB wolne są od wad i pęknięć, są łatwe w obróbce i przetwarzaniu, a dzięi swej dużej wytrzymałości nie stwarzają problemów przy mocowaniu łączników budowlanych.


Produkcja płyt OSB poddawana jest stałym kontrolom, a płyty testowane są na zgodność z normami i wymogami jakościowymi.


Płyty konstrukcyjne OSB nadają się do zastosowania jako element odciążający stropy, dachy, ściany i podłogi, nie tylko wewnątrz, ale również na zewnątrz budynków.


Dzięki wysokim parametrom technicznym oraz możliwości wszechstronnego zastosowania, stanowi doskonałą alternatywę dla desek, sklejki czy płyty wiórowej.Copyright Nazwa.pl